DLA INWESTORÓW

Dla inwestorów

Jeśli chcesz inwestować razem z Nami – bezpośrednio w najciekawsze projekty w fazach seed lub startup, mieć szansę na ponadprzeciętny zysk, możliwość zbudowania portfela inwestycyjnego, współtworzyć aktywne środowisko spółek technologicznych, pomysłodawców i inwestorów

oraz

masz doświadczenie biznesowe i kontakty branżowe, które możesz zaoferować wraz z kapitałem, chcesz i umiesz współpracować, masz zdolności mentorskie, rozumiesz ryzyko związane z inwestowaniem w młode firmy, dysponujesz wystarczającym kapitałem, aby zaangażować się w co najmniej kilka projektów,

zgłoś się do nas!