DLA POMYSŁODAWCÓW

Dla pomysłodawców

Z kim chcemy współpracować

Nie inwestujemy w pomysły, inwestujemy w ludzi – Jeśli chcesz z nami współpracować, powinieneś mieć gotowy przynajmniej podstawowy zarys projektu, umieć zdefiniować korzyści jakie daje twój pomysł klientowi końcowemu, znać konkurencję pośrednią i bezpośrednią. Jest to absolutne minimum abyśmy mogli zweryfikować, „co w trawie piszczy”.

Jasna wizja rozwoju – Akceptujemy ryzyko, ale bardzo cenimy samodzielnych ludzi, którzy nie trzeba prowadzić za rękę.

Jakie branże

Obszarami specjalizacji programu Science2Business są w dużej mierze takie branże jak: biotechnologia, medycyna, telemedycyna, OZE, ochrona środowiska, recycling, chemia, genetyka, ICT.

Co warte podkreślenia Zespół Zarządzający Funduszem nie wyklucza inwestycji w kolejne nowo poznane branże – kryterium jest pomysł i jego atrakcyjność rynkowa.

Zgłoś się do nas

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Inkubatora
Polityka Inwestycyjna