O NAS

 • FunduszOpen or Close
  Głównym celem działalności Funduszu Science2Bussines jest poszukiwanie inwestycji, które zawierają obiecujące technologie, produkty które są rezultatem wyników prac B+R oraz profesjonalne zespoły które mają rozwijać technologiczną spółkę.

  MISJA

  Stworzenie sprawnie działającego modelu ekosystemu powstawania innowacyjnych spółek o najwyższym potencjale wzrostu i globalnym zasięgu poprzez synergię wiedzy i doświadczenia managerów, naukowców i inwestorów.

  KOMPLEKSOWO – INNOWACYJNIE – KOMPETENTNIE – SKUTECZNIE

  Inwestujemy w przedsięwzięcia w fazie seed – kapitał dostarczany będzie na bardzo wczesnym etapie przedsięwzięcia, najczęściej na zbudowanie prototypu, produktu, usługi oraz przeprowadzenie wstępnej analizy rynkowej, a także skompletowanie kadry menadżerskiej. Fundusz Science2Business oferuje również kompleksowe wsparcie w kolejnych etapach rozwoju start-up – rozpoczęcie prowadzenia działalności spółki, rozwój produktu, usługi oraz określenie wstępnego modelu marketingu dążącego do wprowadzenia na rynek nowatorskiego, innowacyjnego rozwiązania. Obok solidnego biznes planu, innowacyjnego pomysłu i wszelkich aspektów prawno-finansowych prowadzenia biznesu, ważne jest budowanie partnerskich relacji we współpracy oraz wzajemne zaufanie. Stajemy się częścią Twojej firmy i tak samo jak Tobie, zależy nam na jej sukcesie. Nie wspieramy tylko kapitałem, ale wspieramy na całej płaszczyźnie rozwoju przedsięwzięcia. Każde rozwiązanie dostosowujemy do specyfiki firmy i jej aktualnych potrzeb. Stajemy się Twoim partnerem, służymy doświadczeniem i codziennym wsparciem w kreowaniu biznesu, w naszym wspólnym interesie. Droga na szczyt bywa trudna i pełna niespodziewanych przeszkód. Pomożemy Ci wybrać najlepszą ścieżkę komercjalizacji, wspólnie przezwyciężyć ewentualne problemy i cieszyć się osiągniętym sukcesem.

  Zgłoś się do nas

  Formularz zgłoszeniowy
  Regulamin Inkubatora
  Polityka Inwestycyjna
 • Nasz zespółOpen or Close
  S2B to ludzie, którzy pasjonują się tym co robią – są ekspertami w swoich dziedzinach. Dzięki nawiązanym partnerstwom i współpracy z zewnętrznymi ekspertami z Polski i Europy dysponujemy zespołem, w którym dominującą rolę odgrywają praktycy poszczególnych domen biznesowych i technologicznych. Projekty, które zostaną poddane ocenie i inwestycji będą miały dostęp do wiedzy i doświadczenia każdej z tych osób. Nasz Zespół na każdym kroku będzie pomagać Wam w procesie budowy przedsiębiorstwa. Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu ram współpracy pomiędzy tradycyjnymi i nowoczesnymi gałęziami biznesu. Naszym celem jest doprowadzenie Waszej technologii, produktu, usługi do skutecznej rynkowej komercjalizacji.

 • Jak Działamy?Open or Close

  Due diligence prawny
  Analiza prawna Innowacyjnego Rozwiązania ma na celu ustalenie istnienia po stronie Pomysłodawcy praw do komercyjnego wykorzystania Innowacyjnego Rozwiązania a w przypadku czystości praw własności ustaleniu planu zastrzeżenia własności intelektualnej rozwiązania.

  Quick-scan
  Czyli inaczej szybka syntetyczna ocena. Wstępna ocena potencjału komercyjnego technologii/usługi i analiza zagrożeń przeprowadzona przez doświadczonych mentorów, coachów, ekspertów dziedzinowych.

  Project Development
  W ramach uczestnictwa w programie nasi pomysłodawcy otrzymują również pełną pomoc w tworzeniu profesjonalnego biznesplanu współpracując ze specjalistami zajmującymi się analizą rynku czy marketingiem. W tym etapie na pewno realizowane będzie: budowanie strategii komercjalizacji i planów wdrożenia poszczególnych projektów biznesowych: badanie stopnia gotowości rozwiązania do wdrożenia na rynku, opracowania strategii komercjalizacji oraz przygotowanie biznes planu dla wprowadzenia nowej firmy lub produktu na rynek.

  Wejście kapitałowe
  Wejście kapitałowe polega na złożeniu wraz z pomysłodawcą projektu i inwestorami nowej spółki kapitałowej. Warunkiem wejścia kapitałowego jest przede wszystkim pozytywna ocena zaangażowania i umiejętności organizacyjnych liderów projektu dokonana na podstawie współpracy w okresie preinkubacji. Inne istotne kryteria to pozytywna ocena biznes planu i strategii powstającej spółki, konkretne perspektywy rozpoczęcia sprzedaży produktu lub usługi oraz określenie ścieżek wyjścia z inwestycji.

  Business development
  Zapewnienie wsparcia na etapie tworzenia i zarzadzania innowacyjna firma: tworzenie zespołów zarządzających, mentoring, coaching, doradztwo w zakresie prawa jak również budowania biznesu, rozumiane jako wsparcie przy zakładaniu firmy, współpraca z instytucjami państwowymi w zakresie wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. sprawozdawczości i poprawnego rozliczania i regulowania zobowiązań finansowych do Skarbu Państwa i innych podmiotów. Dodatkowo, zapewnione jest wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy na dalszy rozwój, czy ekspansję m.in. poprzez zapewnienie dostępu do inwestorów indywidualnych – aniołów biznesu, instytucjonalnych: sieci aniołów biznesu , fundusze kapitału zalążkowego, Venture Capital, firmy technologiczne – Fundusze Korporacyjne.